บริการติดตั้งและแก้ปัญหาระบบ

 บริการติดตั้ง วางระบบและแก้ปัญหาระบบ Firewall 
 • Remote Config Firewall
  1. pfSense Firewall 
  2. OPNSense Firewall
  3. Endian Firewall
  4. IPFire Firewall
 • Remote Config NAS Storage
  1. FreeNAS Server
  2. Easy Server
  3. OpenMediaVault Server
 • Remote Config Linux Server
  1. Ubuntu Server
  2. CentOS Server
 • Remote Config Windows Server
  1. Active Directory
  2. Group Policy
 • Remote Config Web Server
  1. Nginx + PHP + MySQL + Wordpress
  2. Apache + PHP + MySQL + Wordpress
 • Remote Config Mail Server
  1. iRedMail Server
  2. Mail in a Box
 •  Remote Config Cloud Service
  1. Digital Ocean
  2. Vultr
  3. Google Cloud Platform
ช่องทางติดต่อ
Facebook : Inbox
Line ID : @shj4755g   ( มี @ นำหน้าด้วยครับ )